Opšte Karakteristike uredjaja :

Sono Multi Jena ultrazvuk za fizikalanu medicinu

Za ozbilnog kupca mali popust