Kupujem hrastove i bagremove trupce.

E- mail. samiiwood2018@gmail.com Telefon: 0695283745