OPŠTE KARAKTERISTIKE Medic Laser Jena za fizikalnu medicinu

  • Veliki tekstualni ekran za pregled svih vitalnih delova terapijskih procedura 
  • Povezivanje više terapijskih procedura u jedan lanac procedura koje se izvršavaju sukcesivno,
  • Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola i njihovo pamćenje u memoriji aparata,
  • Impulsni i kontinuirani rad,
  • Frekvencija od 1-10000Hz,
  • Talasna dužina svetlosti 808nm, opcije 785nm, 830nm i 904nm,
  • Snaga diode 200mW, opciono 5mW do 200mW,
  • Zvučni signal svakog džula predate energije,
  • U kompletu dolaze i naocare za zastitu od lasera

Mali popust za ozbiljnog kupca.