Više nisam vjerovala u pozajmljivanje novca jer su sve banke odbacile moj dosje, ali jednog dana prijatelj me savjetovao privatnom zajmodavcu ciji mi je e-mail dao. Pokušao sam s njom slanjem e-pošte i tada je uspjelo. Imao sam pravu osobu iskrenog privatnog zajmodavca kojeg sam tražio godinama. Dobio sam zajam koji mi omogucava da danas dobro živim. Možete ga kontaktirati ako vam treba zajam iz razlicitih osobnih razloga. Dvoje mojih kolega takoder su bez poteškoca dobivali kredite. Evo njegove E-pošte: sonia1pitalua@gmail.comNjegov Viber broj : +22 994 677 772Njegov Viber broj : +22 994 677 772