Pišem i prevodim tekstove sa engleskog jezika. Pišem članke za portale, novine, web sajtove, blogove, i t.d. Istraživački rad. Detaljnost i sistematičnost u radu. 150 RSD / 1 strana