Kupujem hrast, frizu, daske, elemente i trupce.

E- mail. samiiwood2018@gmail.com Telefon: 0695283745