Kotao mali u radno stanju za do 60m2 mže da služi iza kuvanje u grejnom periodu preuzimanje ličnp