Miljea razlicitih dimenzija,boja i konca. Pitajte za pojedinacne cene