Časovi Linearne algebrne i analitičke geometrije studentima RAF . Individualan rad tokom pripreme kolkvijuma  – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukacij.